Work on developing the concept design for the retail chain Wineland.

-

Prace nad opracowaniem koncepcji wystroju dla sieci sklepów Wineland.

Wineland corporate identity