In this case the task was to create a place used for unrestricted recreation. Plane clean railings and lack of any elements of finishing, make an impression stillness. Terrace is located in built-up area. Where this was justified by the prospect has been reduced to allow the use of the terrace in the free way. The other parties view of the surroundings remains completely open. The surrounding greenery begins to interact in an interesting way. Works spots of color and diverse structure. The lighting is arranged in a possible neutral and discreet manner.
-
W tym wypadku zadaniem było wykreowanie miejsca służącego do nieskrępowanego wypoczynku. Czyste płaszczyzny balustrady oraz brak jakichkolwiek elementów wykończeniowych, wprowadzają wrażenie niezakłóconego spokoju. Taras znajduje się w obszarze zwartej zabudowy. Tam gdzie było to uzasadnione perspektywa została ograniczona dla umożliwienia korzystania z tarasu w swobodny sposób. Z pozostałych stron widok na otoczenie pozostaje całkowicie otwarty. Okoliczna zieleń zaczyna oddziaływać w ciekawy sposób. Pracuje plamami koloru i zróżnicowaną strukturą. Oświetlenie zostało zaaranżowane w możliwie neutralny i dyskretny sposób.
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/10_1410092-kopia.jpg
the idea of spatial solutions
idea przestrzenna
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/10_141009-kopia-kopia.jpg
architectural planning assumption
proste założenie architektoniczne
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/10_1410091-kopia.jpg
open the prospect of the garden
otwarty widok na ogród
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/10_1410094-kopia-kopia-kopia.jpg
covered entrance to the house
proste zadaszenie wejścia do domu
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/10_1410096-kopia-kopia.jpg
pots in descending to the garden
donice schodzące na poziom ogrodu
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/10_1410095-kopia-kopia.jpg
stairs at the scaled pots
schody pomiędzy dużymi donicami
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/10_1410097-kopia-kopia.jpg
glass balustrade detail
detal w balustradzie szklanej
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/10_1410098-kopia.jpg
location of the luminaire
usytuowanie opraw oświetleniowych
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/10_141009-2-kopia.jpg
backlight structural elements
podświetlenie elementów kompozycji
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/10_141009-3-kopia.jpg
perspectives highlight
perspektywa podświetlenia