Comprehensive arrangement of rooms in the apartment for person in middle age. Apartment in the design would not require large expenditures for maintenance.
In the project are envisaged as much as possible neutral colors.
Particular attention was placed on the selection of original lighting fixtures. In rooms we used lamps designed by designers Jan des Bouvrie and Piet Boon.
Most of the furniture under construction were made on full height of the room. This allows a optimal space utilization, while simplifying receive solid apartment.
Free-standing pedestal with decoration, has a shape which brings ever new associations. In addition to decorative function, has become a grateful subject to numerous interpretations.

-

Kompleksowa aranżacja pomieszczeń na mieszkanie dla osoby w średnim wieku. Mieszkanie w zamiarze miałoby nie wymagać dużych nakładów na utrzymanie.
W projekcie przewidziano zastosowanie jak największej ilości neutralnych kolorów. Szczególną uwagę położono na dobór oryginalnych opraw oświetleniowych.
W pomieszczeniach zastosowano lampy zaprojektowane przez projektantów Jan des Bouvrie oraz Piet Boon.
Większość mebli w zabudowie wykonano na pełną wysokość pomieszczenia. Pozwala to na optymalne wykorzystanie miejsca, przy jednoczesnym uproszczeniu odbioru bryły mieszkania.
Wolno stojący postument z dekoracją, ma kształt przywodzący wciąż nowe skojarzenia. Oprócz funkcji ozdobnej, stał się wdzięcznym przedmiotem dla rozlicznych interpretacji.
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/38_mieszkanie-mp--zaprojektowane-wg-koncepcji-jarek-wierzbicki-8.jpg
fridge unit in the kitchen area
zabudowa lodówki w strefie kuchni
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/38_mieszkanie-mp--zaprojektowane-wg-koncepcji-jarek-wierzbicki-9.jpg
entrance to the kitchen
wejście do kuchni
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/38_mieszkanie-mp--zaprojektowane-wg-koncepcji-jarek-wierzbicki-7.jpg
kitchen in neutral tones
kuchnia w neutralnej zabudowie
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/38_mieszkanie-mp--zaprojektowane-wg-koncepcji-jarek-wierzbicki-2.jpg
dinette in the overview
jadalnia w widoku ogólnym
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/38_mieszkanie-mp--zaprojektowane-wg-koncepcji-jarek-wierzbicki-1.jpg
TV Audio furnishings perspective
zabudowa Audio TV w widoku ogólnym
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/38_mieszkanie-mp--zaprojektowane-wg-koncepcji-jarek-wierzbicki-3.jpg
straight decorative elements
proste elementy dekoracyjne
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/38_mieszkanie-mp--zaprojektowane-wg-koncepcji-jarek-wierzbicki-4.jpg
perspective entry zone
perspektywa strefy wejścia
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/38_mieszkanie-mp--zaprojektowane-wg-koncepcji-jarek-wierzbicki-5.jpg
fitted wardrobes in the bedroom
zabudowa szafy w sypialni
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/38_mieszkanie-mp--zaprojektowane-wg-koncepcji-jarek-wierzbicki-6.jpg
clean minimalism in bathroom
czysty minimalizm w łazience
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/38_32mieszkanie-mp.jpg
conditions prior adaptation
stan przed adaptacją