The concept of adaptation assumed the equipment inside it in a specific way. The idea was to ensure efficient functional solutions, while reducing the means used. So understood the environment, would be primarily to assist in concentrating at work. But, properly arranged space can also strengthen and relax. In each of the rooms have managed to get in the right way, while maintaining a consistent character across the firm.

-

Koncepcja adaptacji wnętrza zakładała wyposażenie go w ściśle określony sposób. Chodziło o zapewnienie sprawnych rozwiązań funkcjonalnych, przy jednoczesnej redukcji użytych środków. Tak rozumiane otoczenie, miałoby przede wszystkim pomagać w koncentracji przy pracy. Ale odpowiednio zaaranżowana przestrzeń może również wzmacniać i odprężać. W każdym z pomieszczeń udało się to uzyskać we właściwy sposób, zachowując jednocześnie spójny charakter całej kancelarii.
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_1-aranzacja-wejscia.jpg
entrance area
| strefa wejścia
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_2-obudowa-tv.jpg
TV cabinet furniture
| zabudowa TV
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_3-strefa-poczekalni.jpg
waiting area
| strefa poczekalni
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_4-strefa-recepcji.jpg
reception area
| strefa recepcji
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_5-miejsce-recepcji.jpg
reception place
| miejsce recepcji
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_6-miejsce-rozmow.jpg
meeting place
| miejsce spotkań
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_7-strefa-rozmow.jpg
meetings zone
| strefa spotkań
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_8-strefa-robocza.jpg
working zone
| strefa robocza
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_9-wejscie-do-wc.jpg
entrance to the toilet
| wejście do wc
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_10-wnetrze-wc.jpg
inside toilet
| wnętrze wc
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_11-zaplecze-kuchenne.jpg
kitchen facilities
| zaplecze kuchenne
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/25_12-stan-surowy.jpg
at the beginning
| stan początkowy