Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted. No part of these pages, either text or images may be used for any purpose other than personal use, unless explicit authorization by Jarek Wierzbicki. It is not allowed to copy, multiply and adapt the information or design. I am not responsible for any contents linked or referred to from my pages. Copyright 2009 by Jarek Wierzbicki. All rights reserved.
-
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Żadna część tej strony, tekst lub zdjęcia nie mogą zostać wykorzystane do celów innych niż osobisty, za wyjątkiem części uzgodnionych z właścicielem treści którym jest Jarek Wierzbicki. Nie wolno kopiować czy adoptować zawartych tu informacji lub projektów. Nie jestem odpowiedzialny za treści stron do których zamieściłem odsyłacze. Prawa autorskie 2009 Jarek Wierzbicki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
http://jarekwierzbicki.com/files/gimgs/13_inside-5-wnetrza.jpg